סימן לג

מי ששכר נהר לצוד דגים ושוכרין פועלים ומקבלים מכל משקל פוד סכום מעות. אי שרי להניחם לצוד בשבת. השיב להתיר באופן שיהי' הברירה ביד הא"י לקבל דגים בחלקו או הסך מעות הקצוב: