סימן נד

חטים שנמכר מנקיותם וליבונם שנתכבסו. ונתערבו. וקרוב שנתבשלו בס'. ומסיק להקל: