סימן סט

(לסי' ב). כנראה תשלום הנדפס בפס"ד בתחילתו ע"ד ענין גילוי הראש.