מס' כרטיס 10  מדור ומדף: כו-א
 
אבות
נדפס עם תרגום לעז ספרד (לאדינו) לאחר כל
משנה
פיסא תקפב
8°. (חסר בסוף ונמצא) ג-מג דף
נכרך עמו: בן סירא. אלדד הדני.
 
לתצלום הספר לחץ כאן