מס' כרטיס 1007  מדור ומדף: טו-א
 
אורח נאמן
אויערבאך, מנחם נתן נטע
עם הגהות מבנו:
אויערבאך, יצחק
חי' על שו"ע או"ח. בסוף ח"א: קונטרס
מצות ראי'
קוק, אברהם יצחק הכהן
בסוף ח"ב: קונטרס
עת ספוד
אויערבאך, יצחק
ירושלים תרפד-צא
2°. ח"א-ב: (5), סט, (1), 2 דף
2 טפסים
ח"ב: (4), קלה דף, 11 ע', 3 דף
2 טפסים
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2  3