מס' כרטיס 102261  מדור ומדף: לד-ש
 
שערי תשובה
דוב בער ב"ר שניאור זלמן (אדמו"ר האמצעי)
ח"א:
שער התשובה
הבחירה
התפלה
ח"ב: שער התשובה,
חינוך
הוצאה תשיעית נסדר מחדש עם תקונים והוספות
נ.י. תשע
8°. 6, רלד דף.