מס' כרטיס 102283  מדור ומדף: לה-ה
 
הלכות אמירה לנכרי
משלחן ערוך אדמו"ר הזקן
שניאור זלמן (אדמו"ר הזקן)
ליקוט והעתק ההלכות מתוך השו"ע שלו, קו"א,
מהדו"ב ושו"ת עם ציונים והערות בעריכת
לוין, שלום דובער
הדפסה שניה:
ארץ ישראל תשעג
8°. (6), ריד ע'.