מס' כרטיס 102313  מדור ומדף: לד-א
 
אגרות קודש
דוב בער ב"ר שניאור זלמן (אדמו"ר האמצעי)
נערך בהוספת מראי מקומות וציונים,
מקורות והערות ומפתחות, ע"י:
לוין, שלום דובער
הוצאה חדשה ומתוקנת עם הוספות
הוצאת ספרים קרני הוד תורה (קה"ת)
ליובאוויטש
ארץ ישראל תשעג
8°. (2), 45, (3), שנה, (3) ע'.