מס' כרטיס 102314  מדור ומדף: לד-א
 
אגרות קודש
שניאורסאהן, מנחם מענדל (אדמו"ר הצמח צדק)
נערך בהוספת מראי מקומות וציונים,
מקורות והערות ומפתחות, ע"י:
לוין, שלום דובער
הוצאה חדשה ומתוקנת עם הוספות
הוצאת ספרים קרני הוד תורה (קה"ת)
ליובאוויטש
ארץ ישראל תשעג
8°. (2), 22, (4), רנו, (4) ע'.