מס' כרטיס 102325  מדור ומדף: לה-ת
 
תורת שלום
שניאורסאהן, שלום דובער (אדמו"ר מוהרש"ב)
שאלות ותשובות בהלכה ומנהג. בתוספות
לוין, שלום דובער
וציונים ומראי מקומות. נערך על ידי:
ארץ ישראל תשעג
8°. 7, (3), 231, (1) ע'