מס' כרטיס 1025  מדור ומדף: כז-י
 
אושפיזין
עם דינים ומנהגים לז' ימי חג הסוכות עם
סדר שמחת ביה"ש. סדר הקפות. עם חרוזים
הנאמרים בבית מדרשו של הרב המגיד מקאזניץ.
עם סדר תפלות מספר עבודת הקודש לה"ר חיד"א
ולומר אחר כל הקפה
לבוב תרל
8°. 14) דף)
נכרך עם: יש נוחלין
 
לתצלום הספר לחץ כאן