מס' כרטיס 102647  מדור ומדף: לו-א
 
אמנות ותקשורת בשירות המשיח
קנטור, גיא בצלאל
ארץ ישראל תשעג
8°. 208 ע'.
תשורה שמחת נישואין משה חי עב"ג שמעון