מס' כרטיס 102648  מדור ומדף: לו-א
 
ה אקדמיה מקבלת פני משיח
קנטור, גיא בצלאל
מאמרים מחקריים של ראשי האקדמיה על
תורתו של הרבי.
ארץ ישראל תשעג
8°. 190 ע'.