מס' כרטיס 102669  מדור ומדף: לד-ש
 
שיחות קודש בעניני גאולה ומשיח
שניאורסאהן, מנחם מענדל (כ"ק אדמו"ר זי"ע)
משיחות משנת תשי"א-תשמ"א.
עריכת הספר:
ניסילעוויטש, לוי יצחק
קנטור, גיא בצלאל
ארץ ישראל תשעג
8°. (2), 47, 351, (13) ע '.