מס' כרטיס 1030  מדור ומדף: כא-א
 
אות ואמת
בנבנשתי, מאיר ב"ר שמואל
הערות וביאורים, מראי מקומות, תיקונים
והגהות על כל קבצי המדרשים וסדר התפלה.
מכילתא, סיפרא, ספרי. מד"ר. תנחומא, מדרשי
תהלים, שמואל ומשלי. ילקוט שמעוני וסדור
התפילה
ירושלים תשל
צילום דפוס:
שאלוניקי שכה
8°. כ"א: (1), עב דף. כ"ב: (1), עג-קפב דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2