מס' כרטיס 105  מדור ומדף: ו-א
 
אבן העוזר
כץ, עוזר ב"ר מאיר
חדושי ש"ס. על סדר מועד נשים נזיקין ועוד
כמה מסכתות
זולקווא תקיג
2°. (1), 35 ע'
נכרכו עמו: סוגיא דקצובין וכתובין. אבן
השהם ומאירת עינים
 
לתצלום הספר לחץ כאן