מס' כרטיס 1052  מדור ומדף: יב-א
 
אזהרות
יצחק ב"ר ראובן
כולל תרי"ג מצות בחרוזים. כמנהג גלילות
המערב פנימי וחיצון. ועמו: אזהרות לה"ר
אבן גבירול, שלמה ב"ר יהודה הספרדי
עם ביאור המילים. רות. פיוטים. וכתובה
ותחינה לחג השבועות
ליוורנו תקצז
1811 ס"מ. (חסר בסופו. ונמצא) נג דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן