מס' כרטיס 105276  מדור ומדף: כג-ה
 
הגידה נא לי איפה הם רועים
עיון תורני בסוגיית עשרת השבטים עתידים
לחזור או שחזרו כבר, בעריכת:
ויזל, ברוך הלוי
אשדוד תשעה
8°. נו ע'.
מו"ל: מכון בינותי בספרים