מס' כרטיס 105688  מדור ומדף: לד-נ
 
נר מצוה ותורה אור
דוב בער ב"ר שניאור זלמן (אדמו"ר האמצעי)
חלק א:
שער האמונה
חלק ב:
שער היחוד
הוצאה שתים עשרה
ארץ ישראל תשעה
8°. 6 ע'. רסט, דף