מס' כרטיס 111328  מדור ומדף: כג-א
 
אמרי חמד
דנדרוביץ, משה חיים
מאמרים על סדר פרשיות התורה
פרקי מחשבה והגות על דרך הדרוש והחסידות
ירושלים תשסז
8°. שסח ע'.