מס' כרטיס 111619  מדור ומדף: לו-א
 
אדמו"ר ה"צמח צדק" ותנועת ה"השכלה"
קטע מדברי ימי חיי אדמו"ר הצ"צ. מרשימות
שניאורסאהן, יוסף יצחק (אדמו"ר מוהריי"צ)
ארץ ישראל תשעו
8°. 6, 69 ע' - הוצאה שישית