מס' כרטיס 112815  מדור ומדף: לז-ה
 
הגדה של פסח
עם לקוטי טעמים ומנהגים
שניאורסאהן, מנחם מענדל (כ"ק אדמו"ר זי"ע)
עם ביאור
דברי שלום
לוין, שלום דובער
ארץ ישראל תשעח
8°. 6, רכו, (2) ע'.
מו"ל: הוצאת קרני הוד תורה (קה"ת)