מס' כרטיס 11938  מדור ומדף: ג
 
משנה
עם פירוש
תפארת ישראל
ליפשיץ, ישראל
הנובר - דאנציג תקצ-תרה
ח"א: קמא, (3) דף. ח"ב: (2), רכו דף
ח"ג: סדר נשים ועמו חי' על שו"ע אה"ע בשם:
אבי עזר
ליפשיץ, גדליה
(7), קסג, כה דף.
ח"ד: ובסופו
דרוש אור החיים
,(4) 6 ע'. רפא דף
ח"ה: 71, (1) ע'. שלו דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2