מס' כרטיס 12043  מדור ומדף: ד-מ
 
המשנה בבבלי ובירושלמי
שכטר, אלימלך
השוואת נוסחאותיה
הוצאת מוסד הרב קוק (עם) ישיבה אוניברסיטה
ירושלים תשיט
8°. 53, שלו, (5) ע'
2 טפסים
 
לתצלום הספר לחץ כאן