מס' כרטיס 134  מדור ומדף: טו-א
 
אבני מלואים
אריה ליב ב"ר יוסף הכהן
חי' ושו"ת ופלפולים על שו"ע אהע"ז
הלברשטאט תרכ
2°. (2), פה, (6), עז, ל דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 
1  2