מס' כרטיס 143  מדור ומדף: טו-א
 
אבני צדק ומאורות נתן
בורגיל, נתן
אבני צדק - חידושים על שו"ע או"ח
מאורות נתן
חידושים על מס' ב"מ
תוניס תרסג
2°. (2), טז, נז דף
4 טפסים
 
לתצלום הספר לחץ כאן