מס' כרטיס 144  מדור ומדף: טו-א
 
אבני קדש
דמשק, אברהם אליעזר ליזר ב"ר יוסף
חדושים ופלפולים בש"ס ופוסקים ושו"ת בהלכה
ווארשא תקעט
(אביגדור ב"ר יואל)
2°. מח דף
2 טפסים. טופס נוסף במדור סו-א
 
לתצלום הספר לחץ כאן