מס' כרטיס 1456  מדור ומדף: לד-א
 
אמרי בינה
דוב בער ב"ר שניאור זלמן (אדמו"ר האמצעי)
ח"א: שער הק"ש. ח"ב: שער הציצית והתפילין
ח"ג: שער התפילין (פרקים קלא-קסו, קע-קפב)
עם ציונים, מפתח ענינים והוספות.
הוצאה חמישית
נ.י. תשמה
4°. (5), קסג דף