מס' כרטיס 14627  מדור ומדף: ח-פ
 
פני אריה
לעוו, אריה יהודה
ביאור על ירושלמי מס' שביעית
ירושלים תשיט
8°. מח, (2) ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן