מס' כרטיס 16299  מדור ומדף: ו-ר
 
רוב דגן
עטייה, יצחק
חדושי הש"ס. ועמו
אות לטובה
שו"ת וכללים שונים בסדר א-ב
ליוורנו תקפג
2°. (1), צד, ל דף
טופס נוסף במדור קלא
 
לתצלום הספר לחץ כאן