מס' כרטיס 167  מדור ומדף: סב-א
 
אבקת רוכל
מכיר
נחלק לג: א) עניני משיח ועוה"ב. ב) השארות
הנפש ושכר ועונש. ג) הלמ"מ ויצירת האדם.
ווארשא תרלו
8° כב דף
טופס נוסף נכרך עם שבחי האר"י.
טופס נוסף נכרך עם אגרת הטיול. טופס נוסף
נכרך עם בחינות עולם. טופס נוסף נכרך עם
תניא-יח. טופס נוסף נכרך עם כתר תורה.
טופס נוסף במדור קלא נכרך עמו מעגלי צדק
 
לתצלום הספר לחץ כאן