מס' כרטיס 168  מדור ומדף: כז-א
 
אבקת רוכל
מכיר
עניני מוסר על משיח, יום הדין, נצחיות
הנשמה, ותחית המתים, הלמ"מ, ויצירת האדם.
לובלין תרפז
(נחמה הערשענהארן שלמה שמעון שטרייזבערגער
8°. (חסר ונמצא) 8-1, 34-25, 44-43 ע'
טופס נוסף שלם נכרך עם חשבון הנפש" קכב-ח"
 
לתצלום הספר לחץ כאן