מס' כרטיס 16984  מדור ומדף: כז-ש
 
שומר אמונים
ראטה, אהרן
לחזק הלבבות לאמונה, השגחה פרטית, בטחון
ועוד. יו"ל עם הוספות ע"י ה"ר
קאהן, אברהם יצחק
ירושלים תשיט
8°. כ"א: (8), רמד. כ"ב: רמה-תכה, (3) דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2  3