מס' כרטיס 18019  מדור ומדף: כג-ש
 
שערי שמחה
סופר, שמחה בונם
דרושים עה"ת. ונלוה אליו:
אהל רחל
דרושים ופתיחות לבני הישיבה
וינה תרפג
(אוניאן)
8°. (8), 706 ע'
3 טפסים. 2 טפסים נוספים במדור סב-ש
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 
1  2