מס' כרטיס 18026  מדור ומדף: ח-ש
 
שערי תורת ארץ ישראל
רבינוביץ, זאב וואלף
כולל פירושים, הערות והגהות על הירושלמי
יצא לאור על ידי בנו:
רבינוביץ, יצחק ב"ר זאב וואלף
ירושלים תש
(ווייס)
8°. 12, 638, (2) ע'
2 טפסים. טופס נוסף במדור קכא-ש
 
לתצלום הספר לחץ כאן