מס' כרטיס 18328  מדור ומדף: לו-ת
 
תולדות חב"ד
עפ"י מסמכים וזכרונות שבדפוס, בכתב ובע"פ
לוקט ונערך ע"י ה"ר
לוין, שלום דובער
באה"ב: בשנים תרס-תשי
נ.י. תשמה
4°. 13, ת, (2) ע'
באה"ק: בשנים תקלז-תשי
נ.י. תשמח
4°. 28, שז, (1) ע'
ברוסיא הסובייטית: בשנים תרעח-תשי
נ.י. תשמט
4°. תנד, (1) ע'
ברוסיא הצארית: בשנים תקל-תרפ
נ.י. תשע
10, שע, (2) ע'.
בפולין, ליטא ולטביא: בשנים תקנ-תשו
נ.י. תשעא
8, תקה, (3) ע'.
 
לתצלום הספר לחץ כאן: