מס' כרטיס 18684  מדור ומדף: א
 
תורה נביאים כתובים
תורה וחמש מגילות עם הפטרות כל השנה. בשם:
ספר  אור נערב
עם פירוש רש"י ופתרון ערבי
ליוורנו תריד
12°. בראשית: (1), קלח דף.
ויקרא: קב דף.
 
לתצלום הספר לחץ כאן