מס' כרטיס 18702  מדור ומדף: א
 
תורה נביאים כתובים
תורה וח"מ: הנקרא בשם:
אור לישראל
עת"א, פרש"י, ע"ת אשכנזי מאת:
יאהלזאהן, אשר ב"ר יוסף פולרא
עם הפטורות, תפילות ויוצרות
קראטאשין תרכג
8°. בראשית: 383, (1), 76 ע'. שמות: ,377
,(3) 106 ע'. ויקרא: 271, (1), 140 ע'.
במדבר: 318, (1), 72 ע'. דברים: 320, (1)
80 ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2  3  4  5