מס' כרטיס 18859  מדור ומדף: א
 
תורה נביאים כתובים
עם תרגום אונקלוס, פירוש רש"י, בעל הטורים
עיקר שפתי חכמים, תורה אור, ועם פירוש
אזנים לתורה
סורוצקין, זלמן ב"ר בן ציון אב"ד דלוצק
עם הפטרות ותפילות
8°. בראשית: (2), 6, 243, שמח, 48 ע'.
ירושלים תשיא
שמות: (4), 225, שלג, (2) ע'. טז דף
ירושלים תשיג
ויקרא: (4), 148, שמח, (18) ע'. טז דף
ירושלים תשיז
דברים: (1), פז דף. שנו, (2), 193-219,
(1), לב, (2) ע'. מהדורה תנינא: תשכ"ד
ירושלים תשכד
שמות: 2 טפסים
 
לתצלום הספר לחץ כאן