מס' כרטיס 190  מדור ומדף: ח-א
 
אגדות תלמוד ירושלמי
עם באור קצר מה"ר
גוטמן, מתתיהו יחזקאל ב"ר שלום
תל אביב תשיד
8° 200, (4) ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן