מס' כרטיס 195  מדור ומדף: כא-א
 
אגדת אליהו
אליהו ב"ר אברהם שלמה הכהן
ביאורים על מאמרי האגדה שבתלמוד הירושלמי
ח"א: על סדר זרעים
אזמיר תקטו
2° (2), קכד דף
ח"ב: על סדר מועד
שאלוניקי תקפה
2° (2), צד דף
ח"א: 2 טפסים
טופס נוסף במדור סג. (בח"א חסר מדף קכג).
טופס נוסף במדור קל
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2