מס' כרטיס 19544  מדור ומדף: ח
 
תלמוד ירושלמי
עם פירוש
פני משה
ספר  מראה הפנים
מרגלית, משה ב"ר שמעון
סדר נשים:
אמשטרדם תקטו
2°. (2), מ, כז, לט, יט, כט, כה, כג, ב דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן