מס' כרטיס 19546  מדור ומדף: ח
 
תלמוד ירושלמי
מן מסכת בכורים: עם ספר
הראל
המתפרשת לשלשה פירושים
בכורי ענבים
פרי הלולים
יעלת חן
אלפערשטיין, אברהם אליעזר
שיקאגא תרמז
4°. (3), 96 ע'
טופס נוסף במדור סג-ת
 
לתצלום הספר לחץ כאן