מס' כרטיס 19553  מדור ומדף: ח
 
תלמוד ירושלמי
עם פירוש קצר בלי שם המחבר. הגהות ומ"מ
בראן, זלמן משניידעניהל
יודל מסלאבאדקי
וייסמן חיות, מרדכי (מו"ח)
תקונים השמטות והערות מה"ר מרדכי הנ"ל בשם
שער העין
ובסופו כללים מהפחד יצחק ויד מלאכי.
ביאורי מלים מה"ר
סיריליאו, שלמה ב"ר יוסף
ועוד. רשימה ע"ס א"ב משמות הספרים ומשמות
החברים שביארו הירושלמי
נ.י. תשט
2°. (2), סה, פג, סו, נו דף, (10), 12 ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן