מס' כרטיס 19557  מדור ומדף: ח
 
תלמוד ירושלמי
עפ"י נוסחא המוגהת לה"ר
סירליאו, שלמה ב"ר יוסף
עם פירוש מהנ"ל. וביאור בשם
הר אפרים
גרבוז, אפרים זאב ב"ר צבי אריה
עין משפט ומסורת הש"ס, בסופו ביאור על
מצות מחצית השקל מה"ר
אברהם נח
ירושלים תשיח
2°. מסכת שקלים: (1), סא, ב דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן