מס' כרטיס 19648  מדור ומדף: א
 
תורה נביאים כתובים
תורה וח"מ: עם תרגום אונקלוס, פירוש רש"י,
אבן עזרא, רמב"ן, רשב"ם, בעל הטורים,
ספורנו, תורה אור, מסורה על התרגום.
פתשגן
ביאור קדמון על תרגום אונקלוס
נתינה לגר
אדלר, נתן ב"ר מרדכי הכהן
ביאור לתרגום אונקלוס
אבי עזר
שלמה הכהן מליסא
ביאור על אבן עזרא. עם הפטרות ותפילות
ווילנא תרלד
8°. בראשית: (14), ריב, (2), יד, ג, ו, ז,
(13) דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 
1  2