מס' כרטיס 205  מדור ומדף: ו-א
 
אגודת אזוב
משה זאב מביאליסטאק
אב"ד טיקטין וביאליסטאק. חידושי הש"ס
ווארשא תרסד
2° (2), נח דף
נכרך עמו שלחן המערכת
 
לתצלום הספר לחץ כאן