מס' כרטיס 206  מדור ומדף: כב-א
 
אגודת אזוב
משה זאב ב"ר אליעזר
דרשות לשבתות ומועדים וט' הספדים
ביאליסטוק תקפד
(אהרן הלוי הורוויץ)
,(2) צז, (2) צח-ק. (דף השער ושלשת הדפים
האחרונים - הושלמו בצילום)
טופס נוסף (פגום) במדור סו-א
טופס נוסף הכולל (2), צז, (2) דף נכרך עם
תוספתא (ווילנא תקצ"ז) במדור ט
טופס נוסף במדור קלא
 
לתצלום הספר לחץ כאן