מס' כרטיס 2129  מדור ומדף: כז-ב
 
בחינת עולם
ידעיה הפניני ב"ר אברהם הבדרשי
מוסר השכל בלשון מליצה. עם פי'
אור חכמים
יעקב ב"ר נחום מטישוויץ
בסופו בקשת הממי"ן לה"ר ידעי' הנ"ל עם פי'
הנ"ל
הוראדנא תקנה
8°. 72) דף)
2 טפסים. באחד מהם. בדף האחרון. נוסף שיר
מהמדפיס
 
לתצלום הספר לחץ כאן