מס' כרטיס 219  מדור ומדף: טו-א
 
אגן הסהר
צימרמן, אהרן חיים הלוי
בירור הלכה בענין קו התאריך ועיונים בהל'
קידוש החודש
נ.י. תשטו
4°, 24, ת"צ (8) ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן